AKTUALITY
přidáno: 3.1.2018


Na podzim loňského roku jsme putovali do polské Trzebnice za sv. Hedvikou. Zápisky z poutě najdete zde.


ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN


Papež František vydal dekret o heroických ctnostech někdejšího arcibiskupa A.C. Stojana a potvrdil tím snahu o jeho blahořečení. Více zde.

Arcibiskup A.C. Stojan se velmi zasloužil o postavení našeho kostela v Ostravě Hrabůvce. Přečtěte si záznam z farní kroniky.


Ježíš v nedělních evangeliích


Tento rok během školního roku budeme probírat co dělal a kázal Ježíš, jak nám to zaznamenali evengelisté. Každou druhou neděli se bude otec Slávek věnovat úryvku z evengelia z Nového zákona. Můžeme tak lépe porozumět Písmu svatému - Bibli a poznat dějiny spásy a velikost Boží lásky a Božího milosrdenství.